CRYSTALLIZED Swarovski

Swarovski 2721 Asymmetric Triangle Flat Back

Swarovski 2721 Asymmetric Triangle Flat Back