CRYSTALLIZED Swarovski

Swarovski 6428 Xillion Rivoli Pendant